Spring naar content

Olifant

Wat doet WNF?

Ook al is de jacht op olifanten en de handel in ivoor sinds 1989 verboden, nog steeds wordt (vooral) de Afrikaanse olifant bedreigd door illegale jacht en stroperij voor ivoor. De laatste jaren is de illegale handel in ivoor (voor luxeproducten) en daarmee de stroperij van olifanten zelfs schrikbarend toegenomen. In Afrika worden 30.000 olifanten per jaar gedood om hun ivoor. Ook het verlies van leefgebied door verstedelijking, landbouw, wegen en houtkap vormt een ernstige bedreiging.


Wat doet WNF

·         Tegengaan van de illegale handel in ivoor op de nationale markten in Afrika en de uitvoer ervan naar Azië

·         Aandringen bij regeringen op strengere straffen voor stropers

·         Helpen stropers op te pakken en te berechten

·         Trainen van rangers in het gebruik van drones (om stropers op te sporen)

·         Tegengaan van stroperij door samenwerking met en training van parkautoriteiten en lokale bevolking

·         Verbeteren van de bescherming en het beheer van olifantenpopulaties door instellen van beschermde gebieden en helpen bij het managen daarvan.

·         Samen met TRAFFIC steunen we overheden bij het beheer van voorraden ivoor (verzameld in het veld) om te voorkomen dat deze in de illegale handel terechtkomen.

·         Op de CITES-conferentie (en waar het maar kan) de illegale handel in ivoor en de criminaliteit die daarmee samenhangt aan de orde stellen en aandringen op naleving van de afspraken die op CITES zijn gemaakt.

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier vind je meer informatie. Voor het uitzetten van cookies, klik hier. Deze melding verbergen X